Zavřít

Ochrana osobních údajů

Tato informace o zpracování osobních údajů se týká zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů (fyzické osoby) pro účely zasílání obchodních sdělení, objednávek, a další zejména elektronické komunikace v rámci obchodních vztahů včetně provozu e-shopu a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka VALID s.r.o.

Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost VALID s.r.o., se sídlem Bezděčín 122, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 251 38 987, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C., pod číslem vložky 52899, (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Bezděčín 122, 293 01 Mladá Boleslav, adresa elektronické pošty www.valid-mb.cz telefon +420 326 333 515

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

1.5. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení, objednávek, potvrzování objednávek a další elektronické komunikace v rámci provozování e-shopu společností VALID s.r.o. a jiné marketingové aktivity správce vůči Vaší osobě.

1.6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

1.7. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5let.

1.8. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

1.9. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

1.10. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

1.11. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

1.12. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

1.13. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

1.14 Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Mladé Boleslavi, dne 1.5.2019

Zeptejte se nás